קול קורא 02/2019
בקשה לקבלת הצעות להשכרת נכס למטרת הפעלת מזנון במבנה מגדל המים בתחום הישיבה התיכונית אלישיב בלוד
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: קול קורא 02/2019
תאריך פרסום: 13/05/2019
עדכון אחרון: 21/09/2020
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  קול קורא 02.2019.pdf

single