קול קורא 02/2019
בקשה לקבלת הצעות להשכרת נכס למטרת הפעלת מזנון במבנה מגדל המים בתחום הישיבה התיכונית אלישיב בלוד
סטאטוס: פתוח עד ליום 28.05.19
מספר המכרז: קול קורא 02/2019
תאריך פרסום: 14/05/2019
עדכון אחרון: 04/09/2019
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link