הודעה לתושבים בנוגע לעבודות "מהיר לעיר" ברחוב דוד המלך