חידוש עבודות הפיתוח בעיר

אנו שמחים להודיע על חידוש כלל עבודות הביצוע של פרויקטי הפיתוח בעיר.