חסימת כבישים לטובת עבודות פיתוח

ב 18/5/2020 יתבצעו עבודות פיתוח להשלמת אספלט ברחובות שלמה המלך והצנחנים. לשם כך, רחוב הצנחנים בהצטלבות עם רחוב פנקס יחסם לתנועה לסירוגין בין השעות 7:00-11:00 בבוקר. רחוב שלמה המלך בהצטלבות עם רחוב פנקס יחסם לתנועה לסירוגין בין השעות 11:30-15:00 בצהריים.
כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link