חסימת כבישים לטובת עבודות פיתוח

ב 18/5/2020 יתבצעו עבודות פיתוח להשלמת אספלט ברחובות שלמה המלך והצנחנים.
לשם כך, רחוב הצנחנים בהצטלבות עם רחוב פנקס יחסם לתנועה לסירוגין בין השעות 7:00-11:00 בבוקר.
רחוב שלמה המלך בהצטלבות עם רחוב פנקס יחסם לתנועה לסירוגין בין השעות 11:30-15:00 בצהריים.