עבודות הפרויקט ברחוב שפירא יחודשו לאחר חג הפסח בתאריך: 16.4.20