עדכון הפסקת עבודות מהיר לעיר במהלך החג

בעקבות חג איד אל אדחא עבודות מהיר לעיר בתוואי חבילה 1 בלוד יופסקו במהלך השבוע. העבודות יתחדשו עם תום החג ביום ראשון 25.7.21