עדכוני תנועה ברחוב דוד המלך

משרד התחבורה, חברת נתיבי איילון ועיריית לוד, באמצעות כלכלית לוד ממשיכות בעבודות לביצוע נתיבי תחבורה ציבורית בלוד.
להלן עדכון לגבי עבודות שיחלו בליל יום שני 05/04/21 לידיעתכם והיערכותכם במידת הצורך.

הסדרי תנועה ועבודה:

• עקב עבודות חצייה, לא תתאפשר כניסה ויציאת רכבים אל/מהחניון בליל יום שני משעה 20:00 עד 05:00
• התנועה בשד´ דוד המלך תישמר כסדרה
• תנועת הולכי רגל תישמר כסדרה
• באזור יוצבו פקחים להסדרת התנועה
• מתנצלים על חוסר הנוחות הזמנית
• מצורף מנשר ופלקט שיופצו מחר בקרב בעלי העסקים והתושבים בבניין דוד המלך 2