שינוי מועד הגשת התנגדויות לתכנית לוד צפון

התקופה להגשת התנגדויות לתכנית לוד צפון-תמ"ל 1095 בלוד הוארכה- המועד האחרון להגשה שונה מ-11.8.20 ל- 8.9.20.
כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link