תכנית לד/751

פורסם מכרז לזימי בנייה עבור הקמת 72 צ"ק ו225 יח"ד במסגרת תוכנית מחיר למשתכן. למסמכי המכרז לחץ כאן
כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link