חשיפה: כך תיראה ה״עיר החדשה״ באזור בן שמן

28.08.2019