בית ספר "נועם נריה"


בית הספר ממ"ד "נועם נריה" נמצא ברחוב יעקב פלומניק.

במסגרת הפרויקט יתווסף אגף חדש לבית ספר.

התוספת תכלול מבנה חדש בן 2 קומות ובהן 6 כיתות ויבוצע חיבור למבנה הקיים.

תחילת ביצוע: אפריל 2017. עלות ביצוע: 5.7 מיליון ₪.    

הפרוייקט הושלם.