גני ילדים גני יער


 

במסגרת התכנית לפיתוח מוסדות חינוך חדשים בעיר ושיפוץ מבנים קיימים, מוקמים בימים אלו 3 גני ילדים חדשים בשכנות גני יער.

הפרויקט כולל עבודות תשתית ופיתוח בשכונת גני יער. הגנים יפתחו בשנת הלימודים שתחל בספטמבר 2021.

הפרויקט בביצוע.

    

לעדכון סטטוס שבועי של הפרוייקט 07.02-11.02

לעדכון סטטוס שבועי של הפרוייקט 14.02-18.02

לעדכון סטטוס שבועי של הפרוייקט 21.02-25.02