הקמת בית ספר יסודי לבנות- B4- גני איילון


במסגרת פיתוח שכונת גני איילון, אנו מקדמים הקמה של מבני חינוך בהתאמה לצרכי האוכלוסיה. בשכונה מוקמים בימים אלו מוסדות חינוך רבים לכל הגילאים ולכל הזרמים החינוכיים הנדרשים.

מוסדות החינוך נבנים בשטח ציבורי גדול בצפון מערב השכונה שכבר קיימים בו שני מבני גני ילדים ותלמוד תורה גדול.פרויקט מרכזי שנמצא כעת בביצוע הוא הקמת בית ספר יסודי גדול לבנות, שיכלול 18 כיתות לימוד. 

בית הספר צפוי להתאכלס בספטמבר 2021.

לעדכון סטטוס הפרויקט