הקמת בית ספר יסודי לבנות-B3- גני איילון


במסגרת פיתוח שכונת גני איילון, אנו מקדמים הקמה של מבני חינוך בהתאמה לצרכי האוכלוסיה. בשכונה מוקמים מוסדות חינוך שונים לכל הגילאים ולכל הזרמים החינוכיים הנדרשים.

פרויקט מרכזי שנמצא כעת בביצוע הוא הקמת בית ספר יסודי גדול לבנות, שיכלול 24 כיתות לימוד.  בית הספר צפוי להתאכלס בספטמבר 2021.

לעדכון סטטוס הפרויקט