הקמת רביעיית גני ילדים A11 - גני איילון


במסגרת התכנית לפיתוח מוסדות חינוך חדשים בעיר ושיפוץ מבנים קיימים, מוקמת בימים אלו רביעיית גני ילדים חדשים בשכנות גני איילון.

הפרויקט כולל עבודות תשתית ופיתוח בשכונה. הגנים יפתחו בשנת הלימודים שתחל בספטמבר 2021.

 

לעדכון סטטוס הפרויקט