חידוש רחוב הרצל


במסגרת המדיניות העירונית לפיתוח מרכז העיר, החל חידוש כלל התשתיות הקיימות ברחוב הרצל, רחוב עירוני ראשי המחבר בין מרכז העיר והעיר העתיקה לאזור התעסוקה הצפוני.

הפרויקט כולל: פירוק רשת החשמל העילית והטמנתה בתת הקרקע כולל הקמת 4 חדרי שנאים חדשים, ביטול קו מים מהתקופה המנדטורית והנחת תשתיות מים, ביוב וניקוז חדשות. זאת בנוסף לחיבורי מים ובתים למגרשים לאורך הרחוב, תשתיות תקשורת ותאורה.

כמו כן, במסגרת הפרויקט יבוצעו עבודות סלילה, ריצוף, גינון, ריהוט רחוב ותאורת רחוב.

הפרויקט הינו חלק מרשת נתיבי תחבורה ציבורית. לפיכך, עם סיום כלל פרויקט "מהיר לעיר" להקמת רשת תחבורה ציבורית, גם רחוב הרצל יוסדר כנת"צ.

תקציב – 20 מיליון ₪. הפרויקט בביצוע, צפי לסיום - דצמבר 2018.

הפרויקט הושלם,