חידוש רחוב פנקס


פרויקט משמעותי בחידוש התשתיות ברחבי העיר הוא חידוש רחוב פנקס המרכזי.

העבודות בפרויקט חשוב זה כוללות בין היתר:

פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים, שדרוג תאורת רחוב, הוספת צמחיה, הסדרת דרכים סלולות, שיפוץ מדרכות, הקמת שבילי אופניים, החלפת קו מים, ניקוז וביוב, שדרוג תשתיות תקשורת והכנות למצלמות רחוב ועוד.

הפרויקט בביצוע.     

 

לעדכון סטטוס שבועי של הפרוייקט 07.02-11.02

לעדכון סטטוס שבועי של הפרוייקט 14.02-18.02

לעדכון סטטוס שבועי של הפרוייקט 21.02-25.02