כיכר פלומניק - שלמה המלך


פרויקט לבניית כיכר פלומניק - שלמה המלך, מעגל תנועה ופיתוח נופי ותאורה. הפרויקט הושלם.