כיכר תנועה שפירא-הפרחים


במסגרת הקמה, שיפור ופיתוח תשתיות ברחבי העיר הוחלט לשים דגש על הסדרת התנועה במפגש הרחובות שפירא-הפרחים באמצעות כיכר תנועה חדשה.

במקביל מתבצעות במתחם עבודות לשיפור הסדרים בטיחותיים.

הפרויקט לקראת סיום.

 

עדכון סטטוס שבועי של הפרוייקט 26-31.7.20

עדכון סטטוס שבועי של הפרוייקט- 2-7.8.2020