מנהלת כרם


 

בנובמבר 2019 הוקמה בחברה הכלכלית מנהלת כרם, מנהלת ייחודית לקידום אסדרת השכונות הערביות בעיר. 

המנהלת פועלת במטרה להביא לאסדרה תכנונית וקניינית בשכונות הערביות בלוד, 

להנגשת שירותים עירוניים לשכונות ולתושביהן ובהפיכת השכונות הערביות בלוד לחלק אינטגרלי במרקם העירוני החי והתוסס של העיר.

 

לעדכון סטטוס פעילות המנהלת