מתחם אילת


מתחם אילת הממוקם במזרח העיר, צפוי לכלול כ-852 יחידות דיור במקום כ-209 יחידות דיור המיועדות לפינוי במסגרת התכנית שתוגש בתחומו.

התכנון המוצע עבור המתחם כולל בינוי במספר מבני מגורים בתמהיל מגורים מגוון, המשלב בין בניה מרקמית של כ-7 קומות לבין בניה גבוהה שתכלול מבנים בני כ- 25 קומות. כמו כן, מוצעים במתחם כ-3,000 מ”ר מסחר ותעסוקה וכ- 4,800 מ”ר מבני ציבור. בחלק ממבני המגורים מוצע עירוב שימושים עם מסחר ומבני ציבור בקומת הקרקע. המתחם מצוי על גבי רשת צירי תחבורה ציבורית ראשיים בעיר וביניהם קו רכבת קלה.

 

לעדכון סטטוס שבועי של הפרוייקט 28.01 - 24.01   

לעדכון סטטוס שבועי של הפרוייקט 31.01-04.02

לעדכון סטטוס שבועי של הפרוייקט 21.02-25.02