מתחם שפירא


מתחם שפירא נמצא בלב העיר וטרם פותח על אף מיקומו המרכזי בעיר. על פי המצב הקיים, ניתן להקים בשטח התכנית כ- 180 יח"ד בהתאם לתכנית המאושרת במקום.

בשל מרכזיות המתחם, הוחלט להכין תכנית חדשה אשר תאפשר הקמה של שכונת מגורים חדשה בת 500 יח"ד עם חזית מסחרית לאורך רחוב שפירא, ובית ספר אשר ישרת את תושבי השכונה והשכונות הסובבות אותה.

בשלב הראשון, תוכן תכנית בסמכות וועדה מקומית אשר תאפשר שיווק מהיר של 180 יחידות הדיור המאושרות במתחם.

בשלב השני, תוכן תכנית בסכמות וועדה מחוזית להגדלת זכויות הבנייה ומספר יחידות הדיור במתחם לסך של 500 יח"ד.

   

 
כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link