עיר חכמה


במסגרת הפרויקט להפיכת לוד לעיר חכמה, החברה הכלכלית לוד מקדמת תוכנית אב לעיר חכמה. מטרת התוכנית היא לייצר מדיניות עירונית לקידום תכנון וביצוע של תשתיות עירוניות חכמות, כדוגמת - מתקן אשפה פניאומטי, חיבור בתים ומפעלים למערכת הגז הטבעי, בנייה ירוקה, תשתית מצלמות וסיבים אופטיים. 

התוכנית תשלב היבטים של טכנולוגיה, סביבה, תחבורה, כלכלה וממשל. כמו כן, יושם דגש על ייעול ושיפור איכות החיים תוך חיסכון במשאבים ושיפור השירותים לתושב.

בימים אלו מתבצע מיפוי עירוני לזיהוי הצרכים ובניית תוכנית פעולה.      

   

   

   

   

   

   

   

   

 
כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link