שיקום בית הקשתות כמרכז אמנות ותרבות


בית הקשתות הינו מבנה אבן מרשים, הבנוי מקשתות מוצלבות שבבסיסן אומנות רחבות. המבנה המחולק לשלושה טורים של קשתות שכל אחת מהן נבנתה בתקופות היסטוריות שונות.

מבנה בית הקשתות ישוקם ויפותח כמרכז אומנות ותרבות. במקום עתידות להתקיים הרצאות, הופעות ופעילות אמנות. הפעילות תעשה בדגש על שמירה וחיבור לקהילה המקומית, בנוסף תופעל חממה לטיפוח אמנים, כבית לעידוד יצירה מקומית.

שיקום בית הקשתות יבוצע על ידי החברה כלכלית לוד ויכלול ייצוב ושימור המבנה באופן שיאפשר גמישות פונקציונאלית.

הפרויקט בשיתוף עיריית לוד, החברה הכלכלית לוד ועמותת ג'ינדאס.