שכונת פרדס שניר פיתוח מתחם 3 ו-6


במסגרת תכניות הפיתוח וההתחדשות של לוד, החברה הכלכלית פועלת לקידום אסדרה של האזורים הלא מוסדרים בעיר. פרדס שניר הינה שכונה בלתי מוסדרת שמונה כ-2,000 יח"ד. השכנוה מחולקת למתחמים שונים שמפותחים בנפרד.

החברה החלה בשלב התכנון המפורט למתחם לקראת ביצוע עבודות הפיתוח אשר יאפשרו את הסדרת המגרשים בשכונה וחיבורם לתשתיות עירוניות במתחמים 3+6.

הפרויקט כולל: כבישים, ניקוז ומדרכות, תשתיות מים וביוב, תשתיות חשמל, תאורת רחוב ותקשורת, נוף, גינון וריהוט רחוב.

  

לעדכון סטטוס שבועי של הפרוייקט 07.01.21 - 03.01.21   

לעדכון סטטוס שבועי של הפרוייקט 14.01 - 10.01   

לעדכון סטטוס שבועי של הפרוייקט 24.01 - 17.01