שכונת פרדס שניר - פיתוח מתחם 4


שכונת פרדס שניר הינה שכונה בלתי מוסדרת שמונה כ-2,000 יח"ד של בני מיעוטים, שנבנו על קרקע חקלאית ללא היתר.

 בשנת 2014 הושלמה תכנית המתאר לשכונת פרדס שניר ובתחילת שנת 2017 התכנית המפורטת למתחם 4 בשכונה.

החברה הכלכלית לוד, החלה בשלב התכנון המפורט למתחם לקראת ביצוע עבודות הפיתוח אשר יאפשרו את הסדרת המגרשים בשכונה וחיבורם לתשתיות עירוניות.

הפרויקט כולל: כבישים, ניקוז ומדרכות, תשתיות מים וביוב, תשתיות חשמל, תאורת רחוב ותקשורת, נוף, גינון וריהוט רחוב. תחילת תכנון – מרץ 2017. תקציב תכנון – 1 מיליון ₪.

   

לעדכון סטטוס שבועי של הפרוייקט 01-05.11.20   

לעדכון סטטוס שבועי של הפרוייקט 15-19.11.20

לעדכון סטטוס שבועי של הפרוייקט 22-26.11.20