שכונת פרדס שניר - פיתוח מתחם 4


שכונת פרדס שניר הינה שכונה בלתי מוסדרת שמונה כ-2,000 יח"ד של בני מיעוטים, שנבנו על קרקע חקלאית ללא היתר.

 בשנת 2014 הושלמה תכנית המתאר לשכונת פרדס שניר ובתחילת שנת 2017 התכנית המפורטת למתחם 4 בשכונה.

החברה הכלכלית לוד, החלה בשלב התכנון המפורט למתחם לקראת ביצוע עבודות הפיתוח אשר יאפשרו את הסדרת המגרשים בשכונה וחיבורם לתשתיות עירוניות.

הפרויקט כולל: כבישים, ניקוז ומדרכות, תשתיות מים וביוב, תשתיות חשמל, תאורת רחוב ותקשורת, נוף, גינון וריהוט רחוב. תחילת תכנון – מרץ 2017. תקציב תכנון – 1 מיליון ₪.

 

לעדכון סטטוס שבועי של הפרוייקט 14.01 - 10.01   

לעדכון סטטוס שבועי של הפרוייקט 22.01 - 17.01

לעדכון סטטוס שבועי של הפרוייקט 28.01 - 24.01   

לעדכון סטטוס שבועי של הפרוייקט 07.02-11.02