תכנית אב לשילוט


במסגרת התכנית וכחלק מהתפיסה כי השילוט העירוני משקף חיים עירוניים שוקקים, החברה הכלכלית לוד פועלת לחידוש מערך שילוט העיר.

במסגרת התוכנית צפוי חידוש שילוט החוצות בעיר, השילוט העירוני, הקמה של לוחות מודעות עירוניים, שלטי הכוונה ועוד.

התוכנית תכלול את כל ההיבטים: האסתטיים, הפונקציונאליים, הבטיחותיים, המסחריים, הכלכליים והתפעוליים של נושא השילוט.      

 

לעדכון סטטוס שבועי של הפרוייקט 07.02-11.02  

לעדכון סטטוס שבועי של הפרוייקט 14.02-18.02

לעדכון סטטוס שבועי של הפרוייקט 21.02-25.02