STARTLOD- היחידה העירונית לתושבים חדשים


כחלק מהיערכות העירייה לקליטת התושבים החדשים,  בחברה הכלכלית לוד הוקמה יחידה ייעודית שמטרתה לקבל את פני התושבים החדשים ולתכנן את קליטתם בצורה מיטבית.

את תכנון תהליך הקליטה אנו מבססים על יצירת קשר ישיר עם הגורמים הרלוונטיים- היזמים והתושבים. היחידה מקיימת מקיימים קשר רציף עם יזמים פעילים בעיר ומבצעים שיתופי פעולה בנושאי מיתוג ופרסום המתחמים השונים, הן בשכונות החדשות והן בפרויקטים של התחדשות עירונית.

במקביל, מתקיים שיח פורה עם התושבים לצורך התאמה מקסימלית של התכנון העירוני לצרכים החברתיים והתרבותיים שלהם. 

באמצעות שאלון קליטה לתושבים חדשים שיחולק לכל רוכשי הדירות בעיר נשיג אינפורמציה על האוכלוסיה החדשה שצפויה להגיע ולהתאים את התכנון לצרכיה בצורה מיטבית.

תחומי אחריות נוספים של יחידת STARTLOD הם ניהול המיתוג,המוניטין, הפרסום ויחסי הציבור של כלכלית לוד וכן עריכת פרוגרמות. 

 

לעדכון סטטוס פעילות היחידה