מכרזי כ"א

מכרז כ"א 1/2022

מנהל/ת מחלקת אכלוס וקשרי תושבים

מסמכי המכרז >>
תאריך סיום המכרז: 23.1.2022

מכרז כ"א 26/2021

מנהל/ת צוות רישוי ומידע תכנוני

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א 25/2021

רכז/ת קשרי קהילה התחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א 24/2021

כלכלן/ית חברה

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א 23/2021

מתאם/ת תשתיות (מהנדס)

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א 21/2021

רכז/ת קשרי קהילה למנהלת פיתוח ואסדרת השכונות הערביות

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א

עוזר/ת חשב/ת

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א 19/2021

חשב/ת מנהלת הסכם הגג

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א 18/2021

רכז/ת תפעול ושיווק נדלן עסקי

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א

מנהל/ת חשבונות

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א 17/2021

מנהל/ת פרויקטים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א 16/2021

כלכלן/ית מנהלת הסכם הגג

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א 15/2021

מתאם/מת תשתיות (מהנדס/ת)

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א 14/2021

מנהל פרויקטים מבני ציבור

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א 13/2021

רכז/ת קשרי קהילה במנהלת התחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א

לפרויקט משותף של חברת HMS וכלכלית לוד דרוש/ה בודק/ת היתרים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א 12/2021

מנהל/ת תחום התקשרויות, חוזים ותקציבים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א 11/2021

מנהל/ת מחלקת פרויקטים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א 10/2021

כלכלן/ית מנהלת הסכם הגג

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א 09/21

רכז/ת קשרי קהילה למנהלת ההתחדשות העירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א 08/2021

מנהל/ת מחלקת אכלוס, קשרי תושבים וקידום מענים ציבוריים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א 07/2021

מנהל/ת תחום תכנון- מנהלת התחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א 06/2021

מנהל מחלקת פרויקטים

מסמכי המכרז >>
תאריך סיום המכרז: 14.5.2021

מכרז כ"א 16/2020

כלכלן/ית מנהלת הסכם הגג

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א 15/2020

מנהל/ת מחלקת חוזים, התקשרויות וחשבונות

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

החלפה לחל"ד

החלפה לחל"ד כלכלן/ית למנהלת ההתחדשות העירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

החלפה לחל"ד

החלפה לחל"ד רכז/ת דיגיטל

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א 14/2020

רכז/ת פרוייקטים כלכליים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א 13/2020

סמנכ"ל כספים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א 12/2020

ראש מנהלת לפיתוח והסדרת השכונות הערביות

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א 11/2020

כלכלן/ית החברה

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א 10/2020

רכז/ת קשרי קהילה במנהלת התחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א 09/2020

מנהל מחלקת חוזים, התקשרויות וחשבונות

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א 08/2020

מנהל/ת שוק

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א 07/2020

ראש תחום תכנון למנהלת התחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז כ"א 06/2020

רכז/ת קשרי קהילה למנהלת התחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 05/2020

מנהל/ת מרכז הפסיפס וראש מנהלת

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 04/2020

רכז/ת תוכן מידע ומיפוי

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 03/2020

כלכלן/ית מנהלת מנהלת הסכם גג

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 02/2020

ראש תחום תכנון למנהלת להתחדשות עירונית בחברה הכלכלית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 01/2020

מנהל/ת פרויקטים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 35/2019

מכרז בוטל

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 36/2019

כלכלן/ית החברה

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 37/2019

אדריכל/ית למנהלת הסכם הגג

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 34/2019

מנהל/ת שוק עירוני

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 33/2019

מנהל/ת פרויקטים למנהלת להתחדשות עירונית.

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 32/2019

רכז/ת קשרי קהילה - מנהלת התחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 31/2019

רכז/ת מידע ותוכן ו GIS

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 32/2019

רכז/ת למנהלת התחדשות עירונית - הארכה

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

27/2019

אדריכל/ית הסכם הגג

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

28/2019

מנהל/ת פרויקטים התחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

29/2019

ראש/ת תחום תכנון התחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

30/2019

רכז/ת קשרי קהילה למנהלת התחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 22/2019

ראש/ת מנהלת לפיתוח והסדרת השכונות הערביות בלוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 23/2019

מנהל/ת לשכת מנכ"ל

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 24/2019

מנהל/ת חשבונות

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 25/2019

מזכיר/ה למנהלת הסכם הגג

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 26/2019

רכז/ת דיווחים והתקשרויות

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 21/2019

רכז/ת דיווחים והתקשרויות

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 20/2019

בודק/ת היתרים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 19/2019

מנהל/ת הנהלת חשבונות

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 18/2019

אדריכל/ית למנהלת הסכם הגג

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 17/2019

אדריכל/ית למנהלת התחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 15/2019

מנהל/ת פרויקטים במנהלת להתחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 16/2019

מנהל/ת חוזים והתקשרויות

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 14/2019

רכז/ת חברתי/ת למנהלת התחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 13/2019

מנהל/ת חשבונות

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 14/2019

רכז/ת קשרי קהילה למנהלת התחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 12/2019

מהנדס/ת חברה

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 11/2019

רכז/ת דיווחים והתקשרויות

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 10/2019

מכרז מנהל/ת חשבונות 10/2019

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 09/2019

רכז/ת קשרי קהילה למנהלת התחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 08/2019

מנהל/ת פרויקטים במנהלת להתחדשות עירונית מועד אחרון להגשת מועמדות: 27.5.2019

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 07/2019

רכז/ת תוכן ושרותים דיגיטליים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 06/2019

לתפקיד רכז/ת פרויקטים כלכליים.

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 05/2019

רכז/ת תוכן ושרותים דיגיטליים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 04/2019

אדריכל מנהל צוות רישוי ומידע תכנוני

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 03/2019

רכז פרויקטים כלכליים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 02/2019

בודק היתרים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 01/2019

מנהל השוק

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 19/2018

מכרז למנהל/ת השוק העירוני .

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 18/2018

מכרז למשרת מנהל תכנון סטטוטטרי מועד אחרון להגשת מועמדות: 17.12.2018

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 17/2018

חשב/ת למנהלת הסכם הגג

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 16/2018

מנהל/ת חשבונות

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 15/2018

מהנדס/ת חברה

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 14/2018

רכז/ת חברתי/ת למנהלת התחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 13/2018

מהנדס/ת חברה ניתן להגיש מועמדות עד 08/08/2018

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 12/2018

סמנכ"ל/ית פיתוח עסקי הגשת מועמדות עד 22

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 11/2018

מנהל/ת חשבונות מועד אחרון להגשת מועמדות 24

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 10/2018

כלכלן/ית למנהלת הסכם הגג מועד אחרון להגשת מועמדות 24

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 09/2018

מנהל/ת השוק העירוני מועד אחרון להגשת מועמדות 07

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 08/2018

מהנדס/ת חברה מועד אחרון להגשת מועמדות: 27/05/2018

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 07/2018

רכז/ת חברתי/ת למנהלת התחדשות עירונית מועד אחרון להגשת מועמדות: 27/05/2018

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 06/2018

מנהל/ת חשבונות מועד אחרון להגשת מועמדות: 06

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 05/2018

רכז/ת דיווחים והתקשרויות מועד אחרון להגשת מועמדות: 29

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 04/2018

מנהל/ת השוק העירוני

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 03/2018

רכז/ת תוכן ושירותים דיגיטליים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 02/2018

רכז/ת דיווחים והתקשרויות

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 01/2018

סגנ/ית סמנכ"ל ביצוע וראש מנהלת הסכם גג

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 20/2017

רכז דיווחים והתקשרויות מועד אחרון להגשת המועמדות 12

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 19/2017

סמנכ"ל פיתוח עסקי מועד אחרון להגשת מועמדות 17

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 18/2017

חשב מנהלת הסכם הגג תאריך אחרון להגשה 03

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 17/2017

אדריכל/ית למנהלת התחדשות עירונית *תאריך סיום המכרז 3

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 16/2017

רכז/ת תוכן ושירותים דיגיטליים *תאריך סיום המכרז 12

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 14/2017

יועץ/ת משפטי/ת למנהלת הסכם הגג תאריך אחרון להגשת מועמדות 20

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 15/2017

מהנדס/ת חברה מועד אחרון להגשת מועמדות 06

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 13/2017

מנהל/ת פרוייקטים כלכלים - מבנים משותפים תאריך אחרון להגשת המועמדויות 06

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 12/2017

רכז/ת פרויקטים כלכליים עסקיים תאריך אחרון להגשת המועמדויות 06

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 11/2017

רכז/ת פרויקטים כלכליים חברתיים תאריך אחרון להגשת המועמדויות 06

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 10/2017

מנהל/ת חשבונות, תאריך אחרון להגשת המועמדויות 23

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 09/2017

סמנכ"ל/ית כספים, תאריך אחרון להגשת המועמדויות 23

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 08/2017

מנהל/ת תחום , אחראי/ת פניות הציבור , תאריך אחרון להגשת המועמדויות 06

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 7/17

מנהל/ת פרוייקטים לאגף פיתוח עסקי

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 6/17

מהנדס/ת מנהלת הסכם הגג, תאריך אחרון להגשת המועמדויות 02

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 5/17

ראש/ת מנהלת הסכם הגג

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 4/17

מנהל תכנון סטטוטורי ומדיניות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 3/17

רכז/ת חברתי/ת למנהלת התחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 2/17

אדריכל/ת מנהלת התחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 1/17

ראש/ת מנהלת התחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 9/16

רכז/ת פרויקטים אסטרטגים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 8/16

סמנכ"ל/ית פיתוח עסקי

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 7/16

מפקח/ת הנדסי לפרויקט בינוי

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 6/16

חשב/ת חברה

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 5/16

רכז/ת פרויקטים כלכליים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 4/16

רכז/ת פרויקטים תפעוליים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 3/16

כלכלן/ית ראשי

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 2/16

עוזר/ת מנכ"ל

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז 1/16

מהנדס/ת החברה

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים
externallink