מכרזי קבלן

מרז פומבי 02/2022

לביצוע עבודות להנחת קווי סניקה לביוב ‏ודרך שירות בתוואי המקביל לכביש 40 (לוד - רמלה) ‏

מסמכי המכרז >>
תאריך סיום המכרז: 28.02.2022

מכרז פומבי 01/2022

לביצוע עבודות להקמת אגף חדש בביה"ס "נועם ‏המאירי" בעיר לוד

מסמכי המכרז >>
תאריך סיום המכרז: 20.02.2022

מכרז פומבי 08/2021

לביצוע עבודות תכנון, הקמה ותפעול 2 מתקנים למחזור לפסולת ‏בניין במסגרת הקמת השכונות נופי בן ‏שמן והרובע ‏הבינלאומי בעיר לוד

מסמכי המכרז >>
תאריך סיום המכרז: יעודכן בהמשך

מכרז פומבי 07/2021

לביצוע עבודות פיתוח תשתיות צמודות, תשתיות ראש שטח ותשתיות מים וביוב במתחם "הרובע הבינלאומי" לוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 06/2021

למתן שירותי ניהול פרויקטים לאתר לוד צפון

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 05/2021

לביצוע עבודות הקמת תחנת שאיבה בשכונת "נופי בן שמן" בלוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 04/2021

למתן רשות שימוש במגרשי ספורט וחניונים בעיר לוד לצורך הצבת מערכות לייצור חשמל בטכנולוגיה PV (פוטו - וולטאי) ובכלל זאת ביצוע עבודות תכנון והקמת קירוי המגרשים/חניונים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 03/2021

לביצוע עבודות להקמת גשרים בשכונת "נופי בן שמן" בעיר לוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 01/2021

לתפעול תחזוקה התקנה ושיווק של מתקני שילוט חוצות ומתן זכות שיווק ופרסום על מתקנים אלו בעיר לוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 09/2020

למתן שירותי פיתוח והקמת אתר אינטרנט

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 08/2020

לביצוע עבודות תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקת מערכת פניאומטית לאיסוף פסולת במתחם ”הרובע הבינלאומי“ בלוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 07/2020

לקבלת הצעות לניהול התיירות והפעלת מרכז הפסיפס בלוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 06/2020

לביצוע מבני ציבור בשכונת גני איילון וברחבי העיר לוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 05/2020

למתן שירותי תפעול לשוק העירוני בלוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 04/2020

לביצוע עבודות שיפוץ והקמת מערכות במבני משרדים ברחוב הרצל בעיר לוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 03/2020

מכרז פומבי למתן שירותי שמירה, אבטחה, מיגון טכנולוגי ושירותי מוקד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 02/2020

מכרז פומבי לביצוע עבודות אספקה, התקנה, אחריות ותחזוקה של יחידות מיזוג אוויר במוסדות חינוך וציבור בעיר לוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 01/2020

מכרז לביצוע עבודות פיתוח תשתיות צמודות, תשתיות ראש שטח ותשתיות מים וביוב בשכונת "נופי בן שמן" בעיר לוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 05/2019

מכרז 05/2019 - מכרז לפינוי אשפה פניאומטית בשכונת נופי בן שמן

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 04/2019

מכרז פומבי מספר 04/2019 לביצוע עבודות להקמת 3 כיתות גן בשכונת גני יער בעיר בלוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 03/2019

מתן שרותי תפעול לשוק העירוני בלוד כולל הבהרה מיום 19.9.19 כולל הבהרה מיום 31.7.19

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 02/2019

מכרז פומבי מספר 2/2019 לביצוע עבודות להקמת 2 מתחמי בריכות שחיה בשכונות גני אביב ופרדס שניר בעיר לוד סיור קבלנים יערך בתאריך 12.6.2019 והינו חובה . מועד אחרון להגשה 11.7.2019

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 01/2019

מכרז פומבי חוזה מסגרת לביצוע עבודות פיתוח בעיר לוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 09/2018

לניהול תכנון ופיקוח על ביצוע תשתיות במתחם "ניר צבי" בלוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 08/2018

לביצוע עבודות להקמת ותחזוקת גינות בעיר לוד לתשומת ליבכם, סיור הקבלנים יערך ביום חמישי 13.12.2018 (ולא ביום ד´ כפי שפורסם בטעות).

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 07/2018

להקמת מתחם דוכנים קבועים ופריקים בשוק לוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 06/2018

להקמת מעונות יום בשכונת גני יער בלוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 05/2018

לביצוע עבודות להקמת מתחם בריכת שחייה בשכונת גני אביב בלוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 04/2018

לניהול, תכנון ופיקוח על ביצוע תשתיות במתחם "בן שמן" בלוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 03/2018

לביצוע עבודות להקמת מתחם סקייטפארק בלוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 02/2018

השכרת נכס למטרת הפעלת מזנון במבנה מגדל המים בתחום הישיבה התיכונית אלישיב בלוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 01/2018

01/2018 מכרז לאספקה , התקנה ותחזוקה של מתקני פרסום אלקטרוניים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 06/2017

מכרז פומבי 06/2017 לביצוע עבודות תכנון, הקמה, תפעול אחריות ותחזוקה של מערכת לייצור חשמל , לצריכה עצמית של טכנולוגית PV (פוטו וולטאי) במסגרת מונה נטו

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 05/2017

מכרז 05/2017 להקמת מרכז הפסיפס ופיתוח גן הפסיפס מועד אחרון להגשה 11

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 04/2017

השכרת נכס למטרות הפעלה של עסק קמעונאי בלוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 03/2017

לאספקה והתקנה של מתקני שילוט ופרסום בעיר לוד (כולל מסמך הבהרות)

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 01/2017

להתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני שילוט חוצות וריהוט רחוב ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו בעיר לוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 05/2016

למימון, תכנון, הקמה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו –וולטאית) ע"פ הסדרת מונה נטו

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 04/2016

מכרז מסגרת לביצוע פיתוח ותשתית ברחבי העיר לוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 03/2016

לביצוע מבני ציבור בשכונת אחיסמך וברחבי העיר לוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 02/2016

לעבודות תשתיות ופיתוח בשכונת שער העיר לוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

מכרז פומבי 01/2016

לאספקה, פיזור והידוק מילוי עפר בשכונת אחיסמך, לוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים
externallink