קול קורא

קול קורא 01/2022

השכרת נכס למטרת הפעלת ‏מזנון במבנה מגדל המים בתחום הישיבה ‏התיכונית ´אלישיב´ בלוד

מסמכי המכרז >>
תאריך סיום המכרז:

קול קורא 02/2021

להצטרפות למאגר קבלנים לתכנון, אספקה, התקנה והפעלה של מתקנים לייצור חשמל‎ ‎בטכנולוגית ‎ PV על גגות בתי מגורים ברחבי העיר לוד

מסמכי המכרז >>
תאריך סיום המכרז: 02.12.2021

קול קורא 01/2021

קול קורא לקבלת הצעות מספר לשירותי ייעוץ משפטי חיצוני להליכי הפקעה פינוי וסילוק יד בעיר לוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

בקשה לקבלת מידע (RFI)

להקמת מרפאות ומבני ציבור בשכונת "גני איילון" בלוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

קול קורא 04/2020

למתן שירותי פיתוח והקמת אתר אינטרנט

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

קול קורא 03/2020

קול קורא ליוזמות, ואירועי תרבות וקהילה - במתחם השוק הלוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

קול קורא 02/2020

מתן סיוע כספי עד לסכום מירבי של 5,000 ש"ח לצורך חידוש אספקת החשמל בחדרי מדרגות

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

קול קורא 01/2020

השכרת נכס למטרת הפעלת מזנון במבנה מגדל המים בתחום הישיבה התיכונית ´אלישיב´ בלוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

קול קורא 03/2018

הזמנה להצגת מועמדות להצטרפות לרשימת עורכי דין מומלצים לליווי משפטי לדיירים בפרויקטים להתחדשות עירונית בלוד

מסמכי המכרז >>
תאריך סיום המכרז: פעיל

קול קורא 01/2018

הצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה. ניתן לשלוח הצעות אשר יבחנו מעת לעת על ידי החברה.

מסמכי המכרז >>
תאריך סיום המכרז: פעיל

קול קורא 04/2019

קול קורא מספר 4/2019 פניה ליזמים לביצוע מיזמי התחדשות עירונית חברתי ת במסגרת קול קורא 5/2019 לקבלת סיוע במימון מיזמי התחדשות עירונית חברתית של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

קול קורא 03/2019

קול קורא מספר 3/2019 פניה לקבלת הצעות לסיוע ומימון פילנתרופי במסגרת קול קורא 5/2019 לקבלת סיוע במימון מיזמי התחדשות עירונית חברתית של הרשות הממשלתית להתחדשות עירוני ת

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

קול קורא 02/2019

בקשה לקבלת הצעות להשכרת נכס למטרת הפעלת מזנון במבנה מגדל המים בתחום הישיבה התיכונית אלישיב בלוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

קול קורא 01/2019

בקשה לקבלת הצעות מספר 01/2019 להפעלת דוכנים בשוק העירוני בלוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

קול קורא 02/18

פנייה לקבלת מידע מחברות פוטנציאליות למידול תלת מימדי של העיר לוד ומתן שירותים משלימים

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

קול קורא 03/2017

"קול קורא" 03/2017 לקבלת הצעות להשכרת מבנה למשרדי מנהלת התחדשות עירונית

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

קול קורא 02/2017

"קול קורא" 02/2017 לקבלת הצעות מחיר לשירותי ייעוץ בתחום האסטרטגיה התקשורתית ויחסי הציבור למנהלת הסכם הגג לעיר לוד *כולל הבהרה מספר 1

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

קול הקורא 1/2016

לקבלת הצעות מחיר לשירותי ייעוץ אסטרטגי ותכנוני לעירוניות חכמה, חוסן וקיימות לעיר לוד

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים

קול קורא 01/2017 *הוארך מועד הגשת המכרז

בקשה להתקשרות לשירותי ייעוץ משפטי חיצוני למנהלת התחדשות עירונית בלוד - כולל מענה לשאלות הבהרה מיום 28

מסמכי המכרז >>
המכרז הסתיים
externallink